Bedachtzaam en inspirerend bestuursadvies

Ik adviseer en begeleid bestuurders, directies en toezichthouders. Dat doe ik op basis van een gevarieerde adviespraktijk van ruim 35 jaar in het bedrijfsleven, de overheid, de rechtspraak, de zorg en het onderwijs. Wat gebeurt er om ons heen? Welke kant willen we op? Hoe creëren we waarde? Waar kiezen we voor? Hoe krijgen we dat voor elkaar? En hoe inspireren en betrekken we onze mensen? Dat zijn terugkerende vragen op de bestuursagenda.

Ik ben gefascineerd door de opgaven van mensen in sleutelposities. Zij maken niet alleen verschil in de zakelijke prestaties, maar bepalen ook sterk het klimaat en de spirit van een bedrijf. Daarbij gaat het om ‘logica’, maar vooral ook om gevoel voor mensen, situaties en omstandigheden. Mijn opdrachtgevers hebben behoefte aan een adviseur en sparringpartner die een proces in goede banen kan leiden en een team kan begeleiden als het spannender is. Professioneel, integer en vertrouwd. Een objectiverende én betrokken ‘buitenstaander’ die het krachtenveld van een sector of bedrijfstak begrijpt, die de inhoud verstaat en oog heeft voor de menselijke maat.

Wat zijn de uitdagingen op het bord van bestuurders? In welk spanningsveld opereren zij? Met welke afwegingen, keuzen en dilemma’s worden zij geconfronteerd? Hoe draagt ‘goed bestuur’ bij aan een solide positie van het bedrijf en aan een vitale organisatie? Af en toe is een frisse kijk en doorleefde inbreng gewenst van een professionele gesprekspartner van buiten.


Er is niets zo onzinnig als gepassioneerd de verkeerde kant op bewegen