Profiel

Opdrachtgevers en collega’s in het vak typeren mij als een gezaghebbende en inspirerende bestuursadviseur: “René kan visieontwikkeling, strategievorming, ‘goed bestuur’, leiderschap en verandering effectief met elkaar verbinden. Tegelijkertijd daagt hij uit tot praktisch handelen. Een ‘bruggenbouwer’, gedreven door resultaat dat er toe doet. In een zorgvuldig proces, geïnspireerd door de inhoud. Op zoek naar de essentie, wars van vluchtige dagkoersen. Met een scherp oog voor het functioneren van mensen. Bestuurders en directies vragen graag zijn raad, omdat hij vanuit een strategische visie lastige kwesties hanteerbaar en eenvoudig(er) kan maken. René kan een sfeer scheppen waarin ook persoonlijke en gevoeliger onderwerpen in de juiste toon aan de orde kunnen komen. Gericht op het ontdekken van nog onbenutte ruimte, nieuwe perspectieven en een inspirerende koers.”

Naast mijn adviespraktijk ben ik inleider in Master Programma’s op het gebied van Goed Bestuur, Leiderschap en Verandering. Na mijn studie Civiele Techniek volgde ik postacademische leergangen in strategievorming, leiderschap, verandering en organisatieadvies, onder meer bij SIOO, IMD, Comenius en Avicenna. In 2011 promoveerde ik aan Tilburg University op een kwalitatief onderzoek naar ‘bekwaamheid’ en ‘deugdzaamheid’ van topbestuurders. Mijn proefschrift biedt inzicht in het vereiste repertoire aan de top en in de wijze waarop bestuurders om kunnen gaan met complexiteit.


Tegenover dwaasheid en corrumperende macht staat wijsheid en deugdzaam gezag